SUSA FS – BUSSOLENO FS – Bivio GIACONERA – AVIGLIANA – FERRIERA TEKSID